Giorgia Santarelli

Dr Giorgia Santarelli

Giorgia is Diplomate van het European College of Veterinary Internal Medicine, gespecialiseerd in Cardiologie.

Giorgia studeerde in 2008 cum laude af in Diergeneeskunde aan de Universiteit van Bologna en behaalde vervolgens in 2011 haar masterdiploma in Reproductieve Technologie en Diergeneeskundige Diagnostiek aan de Universiteit van Murcia. Na een internship van 2 jaar op de afdeling cardiologie van de Universiteit van Murcia, liep ze een residency op dezelfde afdeling, evenals op de afdelingen interne geneeskunde van Utrecht en Barcelona. In 2018 behaalde ze haar diploma van het European College of Veterinary Internal Medicine - gespecialiseerd in cardiologie bij gezelschapsdieren. In 2019 promoveerde ze, met een onderzoek naar Speckle Tracking Echocardiografie. Na 2 jaar gewerkt te hebben op de afdeling Cardiologie van de Royal (Dick) School of Veterinary Studies of Edinburgh, werkt ze nu als cardioloog op de Universiteit Utrecht.

Giorgia heeft verschillende publicaties geschreven in internationale tijdschriften en heeft deelgenomen aan verschillende cursussen en conferenties.