Programme complet

Over deze cursus :

12/09/2025 ,


Interesse in echocardiografie als diagnostisch middel neemt sterk toe door de recente ontwikkelingen in diagnose en behandeling van hartaandoeningen.

Het hart in beeld brengen op een gestandaardiseerde manier en het uitvoeren van enkele basismetingen is echter een hele uitdaging! We mikken met deze basismodule op een deelnemerspubliek met geen of beperkte echocardiografische ervaring.

Tijdens deze praktijkgerichte lessenreeks krijgt u als dierenarts een basisopleiding op gebied van echocardiografie. U leert wat een complete en systematische echocardiografie inhoudt. Tijdens de practica krijgt u, onder begeleiding, volop de kans om theorie in praktijk om te zetten.


DAG 1

De eerste dag zal verdeeld worden in:

  1. Een theoretisch gedeelte waarin de echocardiografie techniek en een aantal belangrijke machine settings beschreven wordt. Het 2D en M- mode echocardiografisch onderzoek en de standaatd echocardiografische beelden zullen eveneens aan bod komen. Deze theoretische lezingen zullen worden geïllustreerd met praktische voorbeelden die tijdens groepsdiscussies worden besproken.
  2. Praktisch werk in kleine werkgroepen, waarbij de deelnemers oefenen hetgeen in de theoretische lessen aan bod kom.


De doelstellingen aan het einde van deze dag zijn:


DAG 2

De tweede dag zal verdeeld worden in:

  1. Een theoretisch gedeelte waarin het algemene principe van Doppler uitgelegd wordt. Pulse-wave, continous wave en color doppler zullen aan bod komen. Tenslotte zal het pathologische aspect worden besproken van de 3 meest frequente verworven hartziekten: Mitralisendocardiose, Dilatorische cardiomyopathie en Hypertrofische cardiomyopathie. Deze theoretische lezingen zullen worden geïllustreerd met talrijke praktische voorbeelden die tijdens groepsdiscussies worden besproken.
  2. Praktisch werk in kleine werkgroepen, waarbij de deelnemers oefenen hetgeen in de theoretische lessen aan bod kom.


De doelstellingen aan het einde van deze dag zijn:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GEDETAILLEERD PROGRAMMA

DAG 1