Programme complet

EPIC echocardiografie en echografie bij de benauwde kat - Editie 2

20/11/2020 ,


Echocardiografie is onmisbaar om het antwoord te kunnen geven op twee klinisch relevante vragen voortkomend uit de praktijk van alledag:

- “Heeft deze asymptomatische hond verdacht van myxomateuze klepdegeneratie al baat bij behandeling of niet ?” 

- “Heeft deze benauwde kat met longoedeem of pleurale effusie hartfalen of een niet cardiale oorzaak voor benauwdheid ?”  

Een volledig echocardiografisch onderzoek inclusief Doppler is moeilijk om aan te leren, moeilijk om uit te voeren en moeilijk om te interpreteren. Gelukkig is een uitgebreid onderzoek helemaal niet nodig om juist deze vragen te beantwoorden. Tijdens deze cursus leert  u heel doelgericht hoe u echocardiografie in uw praktijk kunt inzetten om deze twee vragen te beantwoorden. 

DOELGROEP: Gezelschapsdierenartsen met de beschikking over een echotoestel en weinig of geen ervaring in echocardiografie of diegenen met meer ervaring die meer doelgericht te werk willen gaan. 

LEERDOELEN: Basisbegrippen van echocardiografie (B-mode, M-mode, metingen), achtergronden van myxomateuze klepdegeneratie en de rol van echocardiografie in de diagnosestelling, achtergronden van hartfalen bij de kat en de rol van echocardiografische in de diagnosestelling, echocardiografische beoordeling van grootte van linker kamer en linker boezem.


   • Inleiding, wie is wie, bespreking individuele leerdoelen
    • Achtergronden, benodigdheden en basisbegrippen van echocardiografie
   • Achtergronden van myxomateuze klepdgeneratie
    • Achtergronden van de EPIC studie
     • EPIC echocardiografie
      • EPIC echocardiografie demonstratie
       • EPIC echocardiografie training

       • EPIC echocardiografie en echografie bij de benauwde kat dag 2 - Editie 2

        21/11/2020,

       • Achtergronden van hartziekte en hartfalen bij de kat.
       • De benauwde kat: hartfalen of longziekte ? De rol van echografie en andere diagnostische modaliteiten om het onderscheid te maken.
       • Echocardiografie bij de benauwde kat demonstratie
       • Echocardiografie bij de benauwde kat training
       • De benauwde kat: hartfalen of longziekte ? Cases
       • De asymptomatische hond met MMVD: behandeling of niet ? Cases
       • Echocardiografie training