Pascale Smets

Pr Pascale Smets

Pascale Smets behaalde in 2006 het diploma van Dierenarts aan de Universiteit Gent. Onmiddellijk daarna volgde zij bij de vakgroep Geneeskunde en klinische biologie van de kleine huisdieren een roterend internship in de geneeskunde van de kleine huisdieren. Geboeid door de mogelijkheden die het wetenschappelijk onderzoek kan bieden voor de kliniek, startte zij een doctoraatsstudie in de Interne Geneeskunde naar nierfunctie bij honden met het syndroom van Cushing. Gaandeweg verplaatste haar interesse zich van de Interne Geneeskunde naar de Cardiologie en na het voltooien van haar doctoraat in 2011, startte zij dan ook een specialisatieopleiding (“residency”) bij de European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-ca), subspecialisatie Cardiologie. Tijdens deze opleiding werkte zij fulltime in de kliniek, waarvan 1 jaar in de Interne Geneeskunde, Universiteit Gent en 2.5 jaar in de Cardiologie aan de Universiteiten van München, Duitsland en Zürich, Zwitserland. In 2015 slaagde zij voor het ECVIM-ca examen en behaalde de titel van “Europees veterinair specialist Cardiologie”. Sinds oktober 2016 leidt zij de dienst Cardiologie van de vakgroep Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.